thucnguyenblog logo

Tag: hls


Tạo website live stream lại các kênh truyền hình
Published by thucnguyenit35

Trong bài viết này mình sẽ trình bày một cách cơ bản để tự tạo cho mình một hệ thống live stream dùng các link live từ các website khác
Read more »