thucnguyenblog logo

Tag: facebook


Lấy Facebook ID của user, group, page từ URL
Published by thucnguyenit35

Công cụ giúp bạn tìm ID Facebook để dùng ID này tích hợp vào các dịch vụ như Like box , các Plugin từ Facebook ,.... để xác định người dùng đó , Tuy nhiên Facebook hầu như chuyển đỏi từ ID sang Username , nên việc lấy ID ngày nay trở nên khó hơn. getfacebookid.net được tạo ra để giúp người dùng lấy ID này
Read more »