thucnguyenblog logo

Tag: chart


Top 9 thư viện Javascript vẽ biểu đồ phổ biến nhất
Published by thucnguyenit35

Với sự phát triển rất mạnh của công nghệ web và trình duyệt web, hiện nay, rất nhiều phần mềm quản lý đã được chạy trên nền web. Một khối lượng thông tin lớn phải được xử lý và thể hiện rõ ràng bằng các biểu đồ giúp người dùng và các nhà quản trị có thể hình dung và theo dõi một cách trực quan nhất.
Read more »