thucnguyenblog logo

Tag: SQL


Logfile của SQL Server là gì?
Published by thucnguyenit35

Trong SQL Server, Transaction Log là thành phần quan trọng nhưng thường ít được để ý đến. Điều này khá dễ hiểu bởi Transaction Log âm thầm hoạt động bên dưới, nên người DBA thường không quan tâm đến (thậm chí không hề biết đến….sự tồn tại của Transaction Log)
Read more »

Cách tối ưu logfile của SQL Server
Published by thucnguyenit35

Dung lượng của file database rất lớn mà trong khi đó số lượng bản ghi và các bảng trong database cũng không nhiều. Dung lượng file database lớn phần nào ảnh hưởng đến tốc độ truy xuất dữ liệu và chúng còn chiếm hết không gian của ổ đĩa. Sau đây là các cách tối ưu dung lượng file log của SQL Server.
Read more »

Cấu hình Windows Firewall chỉ cho phép một số địa chỉ IP kết nối đến SQL Server
Published by thucnguyenit35

Tường lửa là giải pháp giúp SQL Server của bạn ngăn chặn được những truy cập trái phép từ những kết nối bên ngoài, giúp dữ liệu trên server của bạn có thêm một lớp bảo mật vô cùng lợi hại
Read more »

Những bí kíp tối ưu SQL Server – trải nghiệm từ thực tế
Published by thucnguyenit35

Tối ưu hóa Cơ sở dữ liệu là một công việc thật sự thử thách, nhất là khi bạn làm việc trên các CSDL có quy mô đủ lớn. Lúc này ngoài yêu cầu về tính đúng đắn thì bài toán hiệu suất, thời gian thực thi của ứng dụng là rất quan trọng. Bạn không thể nói người dùng là do dữ liệu lớn nên họ buộc phải chờ, bạn phải có phương án xử lý. Bạn sẽ thấy mình không thể cứ nâng cấp CPU, RAM, đĩa cứng,… là giải quyết được tất cả mà đôi lúc chỉ cần thực hiện một số thay đổi nhỏ trong thuật giải, cách xử lý đọc-gh
Read more »

Deadlock trong cơ sở dữ liệu
Published by thucnguyenit35

Một số phân tích về deadlock trong cơ sở dữ liệu
Read more »

SQL Server Pagination with OFFSET / FETCH : A better way
Published by thucnguyenit35

Pagination is a common use case throughout client and web applications everywhere. Google shows you 10 results at a time, your online bank may show 20 bills per page, and bug tracking and source control software might display 50 items on the screen.
Read more »

SQL Server Data Type Mappings
Published by thucnguyenit35

SQL Server and the .NET Framework are based on different type systems. For example, the .NET Framework Decimal structure has a maximum scale of 28, whereas the SQL Server decimal and numeric data types have a maximum scale of 38. To maintain data integrity when reading and writing data, the SqlDataReader exposes SQL Server–specific typed accessor methods that return objects of System.Data.SqlTypes as well as accessor methods that return .NET Framework types. Both SQL Server types and .NET Framew
Read more »