thucnguyenblog logo

Tag: Firewall


Cấu hình Windows Firewall chỉ cho phép một số địa chỉ IP kết nối đến SQL Server
Published by thucnguyenit35

Tường lửa là giải pháp giúp SQL Server của bạn ngăn chặn được những truy cập trái phép từ những kết nối bên ngoài, giúp dữ liệu trên server của bạn có thêm một lớp bảo mật vô cùng lợi hại
Read more »