thucnguyenblog logo

Tag: Callback


Phân biệt Callback và Postback
Published by thucnguyenit35

Callback là 1 dạng đặc biệt của Postback, nhưng hoàn toàn không giống với cách Postback thực hiện. Postback giúp Client liên lạc với Server để thực hiện một tác vụ nào đó và refresh/redraw lại trang HTML. Postback thông thường sẽ gây hiện tượng co giật toàn màn hình (full postback) do phải vẽ lại toàn bộ trang.
Read more »