thucnguyenblog logo

Tag: ASP.NET MVC


Phân biệt mô hình 3 layer và MVC
Published by thucnguyenit35

3 Layer và MVC là 2 mô hình phổ biến trong lập trình và có nhiều điểm giống nhau, mà không phải lập trình viên nào cũng phân biệt chúng một cách rõ ràng. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sự giống và khác nhau giữa 2 mô hình này.
Read more »

ASP.NET MVC Hướng dẫn thêm controller
Published by thucnguyenit35

Hướng dẫn thêm controller
Read more »

ASP.NET MVC Hướng dẫn tạo project
Published by thucnguyenit35

Hướng dẫn sử dụng Visual Studio 2012 thiết kế website ASP.NET MVC đầu tiên.
Read more »

ASP.NET MVC Giới thiệu
Published by thucnguyenit35

Giới thiệu framework asp.net mvc
Read more »