thucnguyenblog logo

Tag: ASP.NET


Phân biệt mô hình 3 layer và MVC
Published by thucnguyenit35

3 Layer và MVC là 2 mô hình phổ biến trong lập trình và có nhiều điểm giống nhau, mà không phải lập trình viên nào cũng phân biệt chúng một cách rõ ràng. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sự giống và khác nhau giữa 2 mô hình này.
Read more »

ASP.NET MVC Hướng dẫn thêm controller
Published by thucnguyenit35

Hướng dẫn thêm controller
Read more »

ASP.NET MVC Hướng dẫn tạo project
Published by thucnguyenit35

Hướng dẫn sử dụng Visual Studio 2012 thiết kế website ASP.NET MVC đầu tiên.
Read more »

ASP.NET MVC Giới thiệu
Published by thucnguyenit35

Giới thiệu framework asp.net mvc
Read more »

Sử dụng Validation Control trong ASP.NET
Published by thucnguyenit35

ASPNET cung cấp cho ta những điều khiển kiểm tra tính hợp lệ của các điều khiển nhập liệu trên Form.
Read more »

Hướng dẫn tạo website ASP.NET bằng Visual Studio
Published by thucnguyenit35

Là một sinh viên ngành Công nghệ thông tin thì chắc hẳn chúng ta phải học qua môn lập trình web. Bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo project website ASP.NET
Read more »

Phân biệt Callback và Postback
Published by thucnguyenit35

Callback là 1 dạng đặc biệt của Postback, nhưng hoàn toàn không giống với cách Postback thực hiện. Postback giúp Client liên lạc với Server để thực hiện một tác vụ nào đó và refresh/redraw lại trang HTML. Postback thông thường sẽ gây hiện tượng co giật toàn màn hình (full postback) do phải vẽ lại toàn bộ trang.
Read more »