thucnguyenblog logo

Category: ASP.NET

Chia sẻ kinh nghiệm kiến thức lập trình Web, WebForms với ASP.NET

Hướng dẫn tạo website ASP.NET bằng Visual Studio
Published by thucnguyenit35

Là một sinh viên ngành Công nghệ thông tin thì chắc hẳn chúng ta phải học qua môn lập trình web. Bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo project website ASP.NET
Read more »

Phân biệt Callback và Postback
Published by thucnguyenit35

Callback là 1 dạng đặc biệt của Postback, nhưng hoàn toàn không giống với cách Postback thực hiện. Postback giúp Client liên lạc với Server để thực hiện một tác vụ nào đó và refresh/redraw lại trang HTML. Postback thông thường sẽ gây hiện tượng co giật toàn màn hình (full postback) do phải vẽ lại toàn bộ trang.
Read more »

Sử dụng Session trong file ASHX
Published by thucnguyenit35

Nếu bạn sử dụng file aspx thì không cần quan tâm đến vấn đề này, nhưng nếu bạn sử dụng file ashx thì mặc định Session state không được implement, Để sử dụng Session trong file ashx bạn phải implement interface IReadOnlySessionState
Read more »

Request URL trong asp.net
Published by thucnguyenit35

Giả sử bạn có link web của bạn có dạng sau đây http://localhost:2000/virtual_dir/myrep/page.aspx?q=qvalue Bạn muốn lấy một phần của link thôi, nhưng trong Request.Url có quá nhiều thuộc tính, ví dụ sau đây sẽ cho biết kết quả trả về của các thuộc tính.
Read more »

Biểu thức Lambda
Published by thucnguyenit35

Biểu thức lambda là một phương cách mới trong việc tạo các hàm vô danh (anonymous). Nó có thể chứa các câu lệnh cũng như các biểu thức khác
Read more »