thucnguyenblog logo

Category: ASP.NET

Chia sẻ kinh nghiệm kiến thức lập trình Web, WebForms với ASP.NET

Tạo website live stream lại các kênh truyền hình
Published by thucnguyenit35

Trong bài viết này mình sẽ trình bày một cách cơ bản để tự tạo cho mình một hệ thống live stream dùng các link live từ các website khác
Read more »

Single Sign On (SSO) là gì? SSO với MVC5
Published by thucnguyenit35

Với Single Sign On (SSO) chỉ cần xác thực tài khoản 1 lần để có thể sử dụng nhiều dịch vụ khác nhau trong phiên làm việc
Read more »

ASP.NET MVC Hướng dẫn thêm controller
Published by thucnguyenit35

Hướng dẫn thêm controller
Read more »

ASP.NET MVC Hướng dẫn tạo project
Published by thucnguyenit35

Hướng dẫn sử dụng Visual Studio 2012 thiết kế website ASP.NET MVC đầu tiên.
Read more »

ASP.NET MVC Giới thiệu
Published by thucnguyenit35

Giới thiệu framework asp.net mvc
Read more »

Sử dụng Validation Control trong ASP.NET
Published by thucnguyenit35

ASPNET cung cấp cho ta những điều khiển kiểm tra tính hợp lệ của các điều khiển nhập liệu trên Form.
Read more »

Chuyển đổi DateTime từ TimeZone này sang TimeZone khác
Published by thucnguyenit35

Bài viết này sẽ đưa ra cách chuyển đổi DateTime từ múi giờ này sang múi giờ khác một cách chính xác nhất.
Read more »