thucnguyenblog logo

Tạo trang web đầu tiên bằng PHP

thucnguyenit35
PHP
04/09/2016 - 02:08:00

Bài trước các bạn đã được hướng dẫn  cách cài xampp để chạy PHP. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng trang Web đơn giản nhất bằng PHP.

Cú pháp cơ bản

Vì PHP và HTML có thể viết lẫn lộn vào nhau vì thế người ta quy ước mã PHP sẽ được bắt đầu bằng <?php và kết thúc bằng ?>

Các ký tự nằm giữa 2 cụm từ này sẽ được Webserver hiểu là mã PHP và thực thi nó nếu nó có nghĩa và không có lỗi

<html>
<?php
//mã PHP
?>
</html>

Ví dụ sau sẽ xuất ra màn hình dòng chữ “Xin chào mọi người, tôi đang học PHP”

<?php
echo ‘Xin chào mọi người, ‘;
print ("tôi đang học PHP");
?>

echo và print là 2 lệnh chủ yếu để xuất chuỗi ký tự ra trình duyệt

Giống như C, kết thúc mỗi câu lệnh thì phải có ký tự “;”

Khi lưu file PHP để chạy bạn phải chú ý lưu nó dưới dạng có đuôi mở rộng là .php. Nếu bạn lưu nó dưới dạng HTML, Webserver sẽ bỏ qua và hiển thị hết mã nguồn PHP lên như một file HTML thông thường.

Nếu dùng xampp thì bạn phải lưu file php vào thư mục xampp/htdocs.

Ví dụ lưu file php với tên là "hocphp.php" trong thư mục xampp/htdocs, bạn sẽ gõ lên trình duyệt địa chỉ sau để chạy file PHP http://localhost/hocphp.php

Chú thích trong PHP

Tương tự như C, để chú thích cho những đoạn code ta có thể sử dụng những cách sau

<?php
            // Đây là chú thích
            /*
            Chú thích trên nhiều dòng
            */
?>

Việc chú thích là rất tiện lợi trong lúc lập trình, trong lúc lập trình không thể không có những sai sót, các điểm quan trọng phải được giải thích để tiện cho việc chỉnh sửa và nâng cấp sau này.

Webserver nó sẽ bỏ qua tất cả phần chú thích.

Nháy đơn và nháy kép

Nháy đơn và nháy kép đều được sử dụng để định nghĩa 1 chuỗi ký tự.

Khác biệt là ở chỗ khi dùng nháy đơn thì PHP sẽ liệt kê tất cả những gì có trong cặp nháy đơn ra.

Còn dùng nháy kép thì PHP sẽ phân tích xem bên trong còn có biến hay hàm PHP không rồi xử lý chúng trước khi cho ra 1 chuỗi.

Dùng nháy kép sẽ khiến Server phải xử lý nhiều hơn vì thế trong 1 số trường hợp bất đắc dĩ ta mới cần sử dụng tới.

Ví dụ:

<?php
echo 'Xin chào';
?>

<?php
echo "Xin chào";
?>

Sẽ có kết quả giống nhau là Xin chào

 

<?php
$a = 'PHP'; // Khai báo biến
echo "Tôi đang học $a";
?>

Có kết quả là Tôi đang học PHP

<?php
$a = 'PHP'; // Khai báo biến
echo 'Tôi đang học $a';
?>

Có kết quả là Tôi đang học $a

 

Đến đây chắc các bạn đã hiểu được sự khác nhau giữa dấu nháy đơn và nháy kép rồi chứ?

Sau khi học xong bài này bạn có thể thực hành ngay, mở trình soạn thảo lên và nhúng PHP vào trong nội dung HTML. Có rất nhiều trình soạn thảo và công cụ giúp chúng ta lập trình PHP như phpdesigner, Adobe Dreamwaver, Notepad++…

Bài tiếp chúng ta sẽ học về cách khai báo biến và các toán tử trong PHP, các bạn đón đọc nhé

Nguồnhttp://forum.fithou.net.vn/Trangcon.aspx?tid=3881&cid=89


 Author infomation:
Xin chào các bạn! Tôi tên là Thức, tôi sinh ra và lớn lên tại quê hương Yên Mỹ, Yên Mô, Ninh Bình, từ thời Trung học tôi đã yêu thích tin học và công nghệ. Tôi tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin tại Đại học Mở Hà Nội, hiện tại tôi đang là một Web Developer. Tôi tạo ra blog này nhằm mục đích chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức mà tôi đã trải qua trong cuộc sống, vì thế sẽ có thể thiếu sót mong các bạn đóng góp để giúp tôi hoàn thiện hơn.