thucnguyenblog logo

Sử dụng Session trong file ASHX

thucnguyenit35
20/08/2016 - 14:06:00

Nếu bạn sử dụng file aspx thì không cần quan tâm đến vấn đề này, nhưng nếu bạn sử dụng file ashx thì mặc định Session state không được implement, Để sử dụng Session trong file ashx bạn phải implement interface IReadOnlySessionState

<% @ webhandler language="C#" class="DownloadHandler" %>
 
using System;
using System.Web;
using System.Web.SessionState;
 
public class DownloadHandler : IHttpHandler, IReadOnlySessionState
{
   public bool IsReusable { get { return true; } }
   
   public void ProcessRequest(HttpContext ct)
   {
       ct.Response.Write(ct.Session["sessionname"]);
   }
}


 Author infomation:
Xin chào các bạn! Tôi tên là Thức, tôi sinh ra và lớn lên tại quê hương Yên Mỹ, Yên Mô, Ninh Bình, từ thời Trung học tôi đã yêu thích tin học và công nghệ. Tôi tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin tại Đại học Mở Hà Nội, hiện tại tôi đang là một Web Developer. Tôi tạo ra blog này nhằm mục đích chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức mà tôi đã trải qua trong cuộc sống, vì thế sẽ có thể thiếu sót mong các bạn đóng góp để giúp tôi hoàn thiện hơn.