thucnguyenblog logo

ASP.NET MVC Hướng dẫn tạo project

thucnguyenit35
12/09/2016 - 21:18:00

Mở Visual Studio 2012 chọn New Project, kế tiếp chọn ngôn ngữ lập trình ví dụ Visual C# và chọnASP.NET MVC 4 Web Application.Nhập tên project.

asp.net mvc

Trong hộp thoại New ASP.NET MVC 4 Project, chọn Internet Application. Chọn Razor mặc định cho view engine.

new asp.net mvc project

Click OK, project mẫu mặc định của asp.net mvc 4 được tạo ra.

new aspnet mvc project

Từ menu Debug chọn Start Debugging để chạy ứng dụng.

Kết quả chúng ta sẽ được:

giao dien website asp net mvc


 Author infomation:
Xin chào các bạn! Tôi tên là Thức, tôi sinh ra và lớn lên tại quê hương Yên Mỹ, Yên Mô, Ninh Bình, từ thời Trung học tôi đã yêu thích tin học và công nghệ. Tôi tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin tại Đại học Mở Hà Nội, hiện tại tôi đang là một Web Developer. Tôi tạo ra blog này nhằm mục đích chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức mà tôi đã trải qua trong cuộc sống, vì thế sẽ có thể thiếu sót mong các bạn đóng góp để giúp tôi hoàn thiện hơn.