thucnguyenblog logo

ASP.NET MVC Giới thiệu

thucnguyenit35
12/09/2016 - 21:05:00

MVC là gì?

Model-View-Controller (MVC) là một mô hình kiến trúc chia một ứng dụng thành ba thành phần logic chính: model, view, và controller. Mỗi thành phần này được xây dựng để xử lý các khía cạnh phát triển cụ thể của một ứng dụng. MVC là một trong những tiêu chuẩn công nghiệp thường được sử dụng nhất để phát triển các dự án web tin cậy và mở rộng.

Các thành phần MVC

Model – Là thành phần tương ứng với tất cả dữ liệu logic mà người dùng làm việc. Model thể hiện dữ liệu được chuyển giữa thành phần View và Controller hoặc bất kỳ dữ liệu liên quan khác. Ví dụ, một đối tượng Customer sẽ lấy thông tin customer từ cơ sở dữ liệu, thao tác và cập nhập đối tượng Customer trở lại cơ sở dữ liệu hoặc sử dụng để render dữ liệu.

View – Là thành phần hiển thị thông tin trên giao diện người dùng. Thông thường, các thông tin hiển thị trên View được lấy từ thành phần Model. Ví dụ, view Customer bao gồm các thành phần giao diện như văn bản, dropdown,… cuối cùng là giao diện người dùng tương tác.

Controller – Là thành phần hoạt động như một giao tiếp giữa thành phần Model và View để xử lý tất cả yêu cầu gửi đến, thao tác dữ liệu sử dụng thành phần Model và tương tác với View để tạo ra kết quả cuối cùng. Ví dụ, controller Customer sẽ xử lý tất cả các tương tác và đầu vào từ view Customer và cập nhập cơ sở dữ liệu sử dụng Model Customer.

model view controller

ASP.NET MVC

ASP.NET hỗ trợ 3 mô hình phát triển: Web Pages, Web Forms và MVC. Nền tảng ASP.NET MVC là một sự thay thế cho nền tảng ASP.NET Web Form trong việc thiết kế website và thiết kế ứng dụng trên nền tảng Web. ASP.NET MVC là một nền tảng nhẹ, được tích hợp với các tính năng hiện có của ASP.NET, ví dụ như trang chủ và xác thực thành viên. Nền tảng ASP.NET MVC được định nghĩa trong không gian tên System.Web.Mvc và được hỗ trợ một phần của không gian tên System.Web.

Đặc điểm ASP.NET MVC
  • Cung cấp một nền tảng có khả năng mở rộng, tích hợp, thay thế và tủy chỉnh. Ví dụ, nếu bạn không muốn sử dụng Razor hoặc ASPX View Engine, thì bạn có thể sử dụng bất kỳ công cụ của bên thứ ba hoặc thậm chí tùy chỉnh những cái hiện có.
  • Sử dụng các thiết kế dựa trên thành phần của ứng dụng bằng cách chia logic thành Model, View, Controller. Điều này cho phép các nhà phát triển quản lý sự phức tạp của các dự án quy mô lớn và làm việc trên các thành phần riêng lẻ.
  • Kiến trúc MVC tăng cường sự phát triển thử nghiệm điều khiển và khả năng kiểm thử các ứng dụng kể từ khi tất cả các thành phần có thể được thiết kế dựa trên giao diện và thử nghiệm bằng cách sử dụng các đối tượng giả. Do đó ASP.NET MVC Framework là lý tưởng cho các dự án với các nhóm lớn của các nhà phát triển web.
  • Hỗ trợ tất cả các chức năng hiện có của ASP.NET như Authorization và Authentication, Master Pages, Data Binding, User Controls, Memberships, ASP.NET Routing, vv
  • Nó không sử dụng các khái niệm View State (mà hiện có trong ASP.NET). Điều này giúp trong việc thiết kế website và xây dựng ứng dụng nhẹ và cung cấp toàn quyền kiểm soát các nhà phát triển.

 Author infomation:
Xin chào các bạn! Tôi tên là Thức, tôi sinh ra và lớn lên tại quê hương Yên Mỹ, Yên Mô, Ninh Bình, từ thời Trung học tôi đã yêu thích tin học và công nghệ. Tôi tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin tại Đại học Mở Hà Nội, hiện tại tôi đang là một Web Developer. Tôi tạo ra blog này nhằm mục đích chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức mà tôi đã trải qua trong cuộc sống, vì thế sẽ có thể thiếu sót mong các bạn đóng góp để giúp tôi hoàn thiện hơn.